Termostater

Stavtermostater

· Automatisk eller manuell återställning (reset) samt
även i kombinerat utförande
· Kan beställas i ett antal olika utföranden
· Temperaturområden +30°C till +120°C