Tidur

Mekaniska

· 1- eller 2-poliga utföranden
· Med eller utan signal
· Tider från 4 till 120 minuter