Tidur

Elektroniska

· 24V AC/DC till 230V AC
· Batteribackup
· Digital display
· För panelmontage
· Inställbar timme/minut eller minut/sekund
· Med eller utan signal funktion
· Panel med gummi trycknappar eller täckta
trycknappar för fuktig miljö