Tidur

Elektromekaniska

· 1 till 6 växlande kontakter
· 24V AC till 230V AC
· Med möjlighet till repeterande funktioner
· Tider från 15 minuter upp till 24 timmar