Fläktar/Motorer

Centrifugalfläktar

Kan levereras med ett antal olika värden som ..

· Flöden
· Material
· Spänningar
· Varvtal