Om företaget

Comprimé Components är ett företag som arbetar med försäljning av termostater, ventiler, tryck-, flöde- och nivåmätare främst från europeiska tillverkare. 

Kunderna finns i hela Sverige och är främst tillverkande företag eller grossister. Comprimé Components bildades i september 1999. 

Comprimé en del av MEKOM 
From den 1 juli 2021 ingår Comprimé Components AB som en del i Mekankomponenter AB (MEKOM). 

MEKOM är återförsäljare åt främst europeiska företag som tillverkar produkter så som fästelement, maskinskydd, låssystem, linjärstyrningar, arbetsplats- och maskinbelysning och oljeavskiljare i Sverige. 

– I och med förvärvet av Comprimé Components utökar vi vårt produktsortiment och vårt bolag till att bli en starkare spelare på marknaden. Vi har en stark tillväxtplan för att kunna vara en stabil och trygg samarbetspartner nu och framöver. Detta förvärv är en del på resan.

Elisabeth Du Rietz, VD/Ägare av Mekankomponenter AB. 

Och således en del av Mared Group
Mekankomponenter AB/MEKOM ingår i Mared Group som består av sex affärsdrivande företag med olika kärnverksamheter och omsätter cirka 150 MSEK med 40 anställda. Bolagen som ingår är Ingenjörsfirman J Mared (JMA), Mared Industrial Engineering (MIE), Mekankomponenter inkl. Comprimé (MEKOM), Avancerad Entréteknik (AET), Elf Automation (ELF) och Mared Group Service (MGS). Läs mer om Mared Group.

Resan startades på 60-talet med Ingenjörsfirman J Mared AB och de andra bolagen har tillkommit genom organisk delning eller förvärv. Bolagen är inriktade på sina respektive affärsområden med sälj, installation och support.