Om företaget

Comprimé Components bildades i september 1999.

Som ett led i företagets utveckling köptes samtidigt Ingenjörsfirma Ulf Håkansson AB, vilken varit verksam inom branschen sedan 1985.

Försäljning av elektromekaniska komponenter mot tillverkande företag samt grossister i Sverige, är grunden för verksamheten inom Comprimé. På senare tid har fler intressanta nya komponenter tagits in i sortimentet

Företaget har sitt säte i Jönköping.